Anasayfa > Haberler > 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

İnsan Hakları” doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. “İnsan Hakları” kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür.
Bugün, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” gibi belgelerin birçok ülke tarafından kabul edilmesine rağmen dünyanın değişik yerlerinde devam eden savaşlarda, başta en temel hak olan “Yaşam Hakkı” olmak üzere birçok “İnsan Hakkı” ihlâlleri yaşanmaktadır.
Türkiye baştan beri Birleşmiş Milletler Teşkilatının içinde yer alan bir devlet olarak insan hakları konusunda duyarlılığını, İnsan Hakları Bildirisi ve onu izleyen sözleşmelerde ifadesini bulan temel düşünceyi paylaştığını samimiyetle açığa vurmuştur. Anayasamız günümüzde var olan insan hakları ile uyum içinde, uluslararası belgelerde yer alan temel hak ve özgürlükleri tek tek saymış ve anayasal güvenceye kavuşturmuştur.
Nihayet 2004 yılında temel insan hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların ulusal kanunlara üstünlüğünü öngören hüküm anayasamızın 90. Maddesine eklenmiştir ve son olarak Türkiye’de insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek, şikayet ve başvuruları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek, sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda girişimlerde bulunmak, bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek, insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla 21/06/2012 tarihinde 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu kabul edilerek ülkemizde kurumsal bir yapıya da kavuşturulmuştur.
Daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için tüm ülkeleri ve insanları “İnsan Haklarına” saygılı olmaya davet ederek, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü” saygılarımla kutlarım.